Offshore Bank Account Öppna och Offshore Bankförmåner

Ett offshore bankkonto är ett konto som är etablerat utanför kontohavarens hemland. Huvudskälet till att en enskild eller ett företag ska anställa offshore-banker är att kapitalisera på jurisdiktioner som erbjuder en låg eller noll procent skatt på deras rikedom. Offshore banking kan tillgodose investerare på alla nivåer och processen att öppna ett offshore-konto är relativt enkelt och liknar det för ditt vanliga lokala bankkonto.

Fördelar med ett offshore bankkonto

Offshore banking har länge ansetts vara ett alternativ som endast är tillgängligt för de rika, men det har under senare tid ofta varit anställt av individer eller företag som vill investera sina pengar för att få omedelbara och långsiktiga ekonomiska fördelar.

Löpande Bokföring jobb i Stockholms Län

När du öppnar ett bankkonto utomlands är effektiv skatteplanering och konto anonymitet två aspekter som anses vara av största vikt. Andra fördelar med offshore banking inkluderar;

Ekonomisk och finansiell stabilitet för den valda jurisdiktionen

Låg eller noll procent skatt

Säker och säker bankering som möjliggör anonymitet

Flexibilitet när det gäller tillgång till medel globalt

Förbättrade juridiska och politiska förhållanden

Förbättrat tillgångsskydd

Högre räntor från banker i utvalda jurisdiktioner

I huvudsak ett offshore-konto ger medel för att rikedom skyddas, bevaras och i slutänden ökas, eftersom gynnsamma villkor ofta erbjuds av offshore-banker. Dessa faktorer har bidragit till det ökande antalet investerare som väljer att deponera sina pengar på internationella bankkonton.

 

De mer gynnsamma jurisdiktioner som beaktas för öppnandet av offshore-kontot ger skatt på låg eller noll procent, ofta benämnda “skatteparadis”, såsom BVI, Caymanöarna och Seychellerna. De flesta skatteparadiserna säkerställer att dina kontouppgifter hålls förtroende och ger bättre och förbättrat tillgångsskydd.

 

Förfarande för att öppna ett offshore bankkonto

 

Hitta en lämplig jurisdiktion

 

När du bestämmer dig för att öppna ett offshore bankkonto, är det första steget att avgöra vilken jurisdiktion favoriserar investeraren mest. Det rekommenderas ofta att få hjälp och råd från ett professionellt företag för att hjälpa till med processen. Det finns ett brett urval av jurisdiktioner som måste beaktas vid öppnandet av ett offshore bankkonto, eftersom de varje sin fördel ger investerare.

 

Börja med öppnandet av kontot

 

När en lämplig jurisdiktion väljs kan du initiera kontoöppningsprocessen. Ett professionellt företag som har kontakter med välrenommerade banker internationellt kan samarbeta med banken på kundens vägnar och se till att processen är klar i enlighet med all juridik. I händelse av att du inte söker hjälp från ett företag, hitta en jurisdiktion för att öppna ett offshore-konto är det första steget för att etablera det.

 

Att hitta en lämplig bankinstitution

 

Efter att en behörighet har valts utförs forskning på de lokala bankerna och slutligen bestämma vilken bank som erbjuder den bästa räntan och tjänsterna till dina specifika krav. På det här sättet kan du bestämma de regler som banken måste följa, hur de öppnar konton och om du behöver resa utomlands för att öppna kontot – om de behöver personlig närvaro.

De flesta offshore-banker är flexibla i sitt förfarande och får inte kräva att kunden ska resa.

Väljer en bankkontotyp

Detta följs av att ta reda på vilken typ av konto kunden behöver. Typ av bankkonto kommer också att avgöra vilken dokumentation som behövs och de rättsliga krav som offshorebanken måste uppfylla. Till exempel, för att öppna ett företags offshore-konto krävs en minimibelopp av kapital och denna siffra kan variera med olika jurisdiktioner.

Leverera den nödvändiga dokumentationen

Dokumentationen som behövs kan sedan behandlas efter att ovanstående faktorer har fastställts. Förfarandet efter denna punkt är beroende av bankens ansökan och jurisdiktionens lagar. I allmänhet behöver en offshore-bank kräva viss dokumentation, inklusive ett bevis på identitet, adressbevis, medan företags- och investeringskonton kan ha ytterligare krav såsom affärsplaner eller minsta investering.

Typer av bankkonton tillgängliga

De tre huvudkategorierna av offshore bankkonton är personliga, företagande och investeringar. Kontotypen bestämmer öppningsprocessen för bankkonton. Vilken typ av bankkonto du väljer att öppna måste uppfylla de särskilda kraven i jurisdiktionen och den valda offshorebanken.