Egenskaper hos ett bra / effektivt team

Framgång på arbetsplatsen beror på din förmåga att bygga ett lag, samt att interagera med andra på det laget. Tillsammans kan människor uppnå vad en person ensam inte kan. Detta kallas synergi.
Följande är egenskaperna hos ett bra / effektivt team:

 • Ett tydligt upplyftande mål: Detta är ett mål som har kommunicerats med alla.
 • En resultatdriven struktur: Målet har gemensamt beslutats av alla gruppmedlemmar. De är fullt engagerade i att uppnå det.
 • Behöriga medlemmar: Varje lagmedlem har den kompetens som krävs för att uppnå lagets mål.
 • Unified commitment: Det finns inget som händer i silor. Med det totala engagemanget från lagmedlemmar blir uppnåendet av organisationsmål enklare.
 • Ett samarbetsklimat: Engagemang från lagmedlemmar och ett bra ledarskap leder till ett samarbetslag med en produktiv arbetsmiljö.
 • Utmaningsstandarder: Kvalitetsorientering är avgörande för varje organisations framgång.
 • Externt stöd och erkännande: Värdering och bedömning krävs för att hålla lagets moral hög.
 • Principled ledarskap: Ledarskap definierar ett lag. Ett kompetent ledarskap kan kartlägga lagets väg till framgång.
 • Varje teammedlem deltar aktivt och positivt i möten och projekt. Detta visar en persons åtagande såväl som förståelse för ett projekt.
 • Teammålen förstås klart av alla: Kommunikation är avgörande för att framgångsrikt slutföra ett projekt.
 • Individuella medlemmar har tänkt på kreativa lösningar på lagets problem. Att tänka sig ur lådan är avgörande för dagens ekonomiska scenario.
 • Medlemmar lyssnas noggrant och ger en genomtänkt återkoppling. Lyssna är en viktig färdighet för alla lag. Varje lagmedlem är viktigt. Varje gruppmedlems tankar och idéer måste lyssnas på, med respekt, hur dumt de än kanske låter först.
 • Alla tar initiativet för att få saker gjorda. Det finns inget begrepp att gå över boken. Detta är en indikation på tydlig kommunikation som leder till förståelse för enskilda ansvarsområden.
 • Varje lagmedlem litar på andras dom: Ömsesidigt förtroende och respekt är mycket viktigt för laget. Detta är det enda sättet att uppnå organisationens mål.
 • Teamet måste vara villigt att ta risker: Risken är en attityd som kommer med tillförsikt. Förtroende för dig själv och för laget, förutom förmågan att möta alla konsekvenser.
 • Alla måste stödja såväl projektet som andra. Ett lag är en enhet. Om inte dessa sammanhängande krafter finns där, kommer laget aldrig att kunna arbeta tillräckligt effektivt.
 • Det finns gott om kommunikation mellan lagmedlemmarna.
 • Lagbeslut fattas genom att använda såväl organiserade som logiska metoder.
 • Dissenting åsikter ignoreras aldrig: I själva verket registreras de alltid för att kunna ses om framtida situationer dikterar det.
 • Lag ges realistiska tidsfrister: Externt stöd samt hjälp är avgörande för varje lags framgång.
  Ett effektivt team behöver stöd från både inom och utanför. Det måste möta de enskilda medlemmarnas individuella behov för att uppnå organisationens mål.

teambuilding i stockholm